ZAHVALE

 • Hvala Perislavu Mimici, sadašnjem upravitelju Poljoprivredne zadruge Mimice, na dopuštenju da se Knjiga općena i drugi tiskani materijali koje je izdala PZ Mimice ovdje objave.
 • Hvala Anti Mimici Lolinom na svekolikoj pomoći oko prethodnih objava Punte te na ustupljenim fotografijama Mimica korištenim u izradi naslovnice ove stranice.
 • Hvala mojoj kćerki Nini što je započela s digitalizacijom Punte i objavila prvih 9 brojeva.
 • Hvala Vedranu Mimici, sinu Anke Dudline i Jozare Ćukova, što je davnih godina dizajnirao Mimički logotip, te nam dopustio da ga ovdje koristimo.
 • Hvala Marini Gregurović za svu sadašnju i buduću tehničku pomoć oko pripreme materijala za ovu web-stranicu.
 • Hvala TiborGodDesign-u za dizajn i uređivanje ove web-stranice.
 • Hvala Ivani Mimica, kćerki Damira Jakina, na svim dosadašnjim i budućim objavama na FB grupi “Naše vale“.
 • Hvala Sashi Vedranovoj na poslanim fotografijama.
 • Hvala Blaženki Leib što voli Mimice
 • Hvala Mislavu Mimici na administriranju materijala za YouTube.
 • Hvala Jadranki Galinovoj i njenom sinu Dinu što su rodoslovlje Mimica i Medića, objavljeno u Knjizi općeni 1972. godine, upisali u odgovarajući kompjuterski program te tako omogućili unos podataka za nove generacije.

Poveznice na web stranice koje uređuje ovaj urednik:  HDABPSŽD  •  HAA  •  STOP-DELIRIJ